Zarobki

Zarobki opiekunek osób starszych w Niemczech

Pod pojęciem opiekunka osób starszych wyróżniamy 3 główne grupy zawodowe, omówione szerzej we wcześniejszych artykułach: Altenpflegerin, Altenpflegehelferin oraz Haushaltshilfe für pflegebedürftige Person. Nie ma reguł określających minimalne warunki zatrudnienia dla opiekunek osób starszych w żadnej z tych grup zawodowych. Trzeba po prostu szukać oferty, która spełni nasze oczekiwania finansowe. Inną skalą oceny atrakcyjności zarobków będzie posługiwała się np. opiekunka dorabiająca do emerytury a inną opiekunka, która jest jedynym żywicielem kilkuosobowej rodziny. Stawki reguluje jak zwykle prawo popytu i podaży a więc szukając pracy w opiece nad osobami starszymi w Niemczech trzeba się zastanowić z jednej strony jaka kwota dochodu nas satysfakcjonuje a z drugiej czy istnieje pracodawca, który będzie chciał taką kwotę nam zapłacić. Cechą pracy w opiece nad osobami starszymi jest relatywnie krótki okres zatrudnienia u jednego pracodawcy i związana z tym duża rotacja miejsc pracy, trzeba więc liczyć się z tym, że każde nowe miejsce pracy to konieczność prowadzenia na nowo negocjacji w sprawie wynagrodzenia. Podane przez nas poniżej dane wynikają z analizy ofert pracy w ogłoszeniach w prasie i w internecie oraz ankiet przeprowadzonych wśród opiekunek osób starszych pracujących w Niemczech.

Omówienie możliwości zarobkowych w opiece nad osobami starszymi w Niemczech zaczniemy od najliczniejszej grupy opiekunek osób starszych z Polski – pomocy domowych dla osób wymagających opieki, czyli Haushaltshilfe für pflegebedürftige Person, zajmujących się opieką w tzw. systemie 24h w domu podopiecznego. W ofertach pracy najważniejsze atuty pozwalające na otrzymanie pracy w górnych przedziałach podanych poniżej stawek to w kolejności ważności są: stopień znajomości języka niemieckiego, doświadczenie w opiece, dojrzały wiek, brak ograniczeń zdrowotnych, długość pobytu w Niemczech, umiejętność prowadzenia samochodu.

Zarobki tej grupy pracowników możemy podzielić ze względu na formę zatrudnienia:

  • przy pracy na umowie zawartej bezpośrednio z rodziną niemiecką lub niemiecką firmą opiekuńczą, czyli na umowę w oparciu o prawo niemieckie opiekunki osób starszych w Niemczech zarabiają „na rękę” od 550 do 1400 Euro. Tak duża rozpiętość zarobków zależy przede wszystkim od możliwości finansowych pracodawcy ale też od warunków pracy oraz kwalifikacji opiekunki, zwłaszcza znajomości języka niemieckiego. Kwota „na rękę” to pensja po opłaceniu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego. Niektórzy pracodawcy stosują do wyceny miejsca pracy wprowadzoną w 2010 roku tzw. Entgelttabelle für Haushaltshilfen, czyli stawki minimalne dla pomocy domowych. Stawki te są różne w różnych landach (np. najwyższa płaca minimalna obowiązuje w Badenii Wirtembergii – 1536 Euro brutto). Zwracamy uwagę na to, że stawki te są obowiązujące jedynie u niektórych pracodawców (problematyka przynależności do związków zawodowych) i nie dotyczą obowiązkowo domowych opiekunek osób starszych z Polski. Zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne ale podlega opodatkowaniu. Zawsze trzeba omówić sprawę pokrycia kosztów podróży do Niemiec i z powrotem, ponieważ nie stanowi to obowiązku pracodawcy, jest to kwestia umowna.

  • przy pracy w opiece w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną zawartą z polską firmą opiekuńczą zarobki opiekunek osób starszych kształtują się najczęściej w granicach 700 do 1300 Euro „na rękę”. Przyjęło się, że kwotę miesięcznego wynagrodzenia w ofertach pracy polskich firm podaje się dla lepszej orientacji pracownika netto w Euro. Od wynagrodzeń odprowadzane są ubezpieczenia społeczne i podatki. Analizując oferty poszczególnych pracodawców warto zapytać o części składowe wynagrodzenia. Polskie firmy najczęściej delegują pracowników do pracy w opiece w Niemczech i wypłacają część wynagrodzenia w dietach. Wysokość diety jest zależna od wewnętrznych postanowień poszczególnych pracodawców. Dieta nie jest opodatkowana i objęta składkami na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie przekracza stawki urzędowej dla pracowników administracji państwowej. Opiekunki, które zbierają na emeryturę lub na podwyższenie emerytury powinny zawsze zapytać od jakiej kwoty będą odprowadzane składki do ZUS. Zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne. Koszty regularnych podróży do i z Niemiec pokrywa albo pracodawca albo rodzina niemiecka.

  • przy pracy na własny rachunek czyli w ramach własnej działalności gospodarczej w Polsce lub w Niemczech przychody, a więc kwoty na jakie ta grupa opiekunek osób starszych wystawia rachunki za swoje usługi kształtują się w granicach od 900 do 1800 Euro. Ile z tego zostanie „na rękę” zależy od indywidualnej sytuacji każdej z opiekunek prowadzących przedsiębiorstwo. Można przyjąć jedynie szacunkowo, że po opłaceniu ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych i pielęgnacyjnych, podatku dochodowego, kosztów księgowości, z przychodu w wysokości 1400 Euro pozostanie „na rękę” od 1000 do 1100 Euro. Zakwaterowanie, wyżywienie i pokrycie kosztów podróży do i z Niemiec jest sprawą umowną.

  • przy pracy „na czarno” opiekunka osób starszych w Niemczech otrzymują najczęściej 700 – 1000 Euro. Nielegalne zatrudnienie to domena tych rodzin niemieckich, które mają bardzo niskie dochody albo mają dostateczne dochody ale łatwiej im jest nie spisywać umów, ponieważ mogą wtedy dowolnie wykorzystywać opiekunkę. Dlaczego rodziny niemieckie tak postępują? To osobny temat, który kiedyś szerzej omówimy. W skrócie – ponieważ wiedzą, że na czarno pracują albo osoby pobierające w Polsce świadczenia społeczne (renty socjalne, zasiłki, zapomogi, renty zdrowotne z zakazem pracy) albo mające obciążenia wynikające z niespłaconych zadłużeń (komornik sądowy, poborca podatkowy) albo osoby niezaradne życiowo czy też z niską samooceną dotyczącą własnej wartości na rynku pracy. Praca na czarno to oczywiście praca bez podatków i ubezpieczeń społecznych ale i tak „lewe” zarobki są obciążone dodatkowymi kosztami: każdy wyjazd to prowizja dla osoby „załatwiającej” pracę w kwocie 50-100 Euro. Przypominamy, że według prawa polskiego pobieranie opłat za pośrednictwo pracy jest przestępstwem. Rozsądniejsze opiekunki opłacają sobie jeszcze polisę na wypadek choroby lub śmierci za granicą – o ile można w ogóle mówić o rozsądku w przypadku pracy na czarno. Zakwaterowanie i wyżywienie jest z reguły za darmo, koszty podróży do i z Niemiec – z reguły płaci strona niemiecka ale zależy to od częstotliwości zjazdów do domu.

Zarobki Altepflegerin i Altenpfleghelferin podlegają zupełnie innym uregulowaniom niż praca Haushaltshilfen für pflegebedürftige Person, które wykonują pracę w miejscu zamieszkania podopiecznego. Miejsca pracy dla Altepflegerin i Altenpfleghelferin to przede wszystkim domy opieki, szpitale i instytucje zajmujące się zawodowo usługami pielęgnacyjno – opiekuńczymi (tzw. Pflegedienst). Jest to praca bez zakwaterowania i wyżywienia. Zarobki w tych zawodach kształtowane są przez wolny rynek czyli tak jak w innych branżach wykonując taki sam zawód możemy mieć różne oferty – wysokość zarobków wynika z indywidualnej oferty pracodawcy i ilości godzin pracy. W zależności od rejonu Niemiec, kwalifikacji, wysokości etatu, ilości dodatkowych godzin pracy czy też wykonywania pracy w ramach samozatrudnienia lub indywidualnej praktyki zawodowej dochody kształtują się w granicach od 400 Euro przy zatrudnieniu na MiniJob do nawet 3000 Euro miesięcznie. Najistotniejszym elementem mającym wpływ na zarobki w tych dwóch grupach zawodowych ma zdecydowanie tygodniowa ilość godzin pracy. Umowy o pracę często są na niepełny etat a większość zarobków pochodzi z nadgodzin czy dodatkowych dyżurów w nocy lub dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowe świadczenia jakie mogą uzyskać zatrudnieni jako Haushaltshilfe aus polen lub Altenpflegehelferin to np. posiłek regeneracyjny, bilety na przejazdy, premia bożonarodzeniowa, odzież ochronna.

Komentarze są wyłączone.